British-Longhair-Djaja

LePetIt Cat Club logo

Usluge za odgajivače mačaka

Klub Le PETit je punopravni član World Cat Federation. Klub je ovlašćen da posreduje prilikom međunarodne registracije odgajivačnica mačaka u WCF. Klub je ovlašćen za izdavanje WCF rodovnika i drugih WCF dokumenata.

WCF rodovnici su sertifikovani međunarodni rodovnici. Rodovnici imaju WCF znak u zaglavlju, zaštićeni su rednim brojem i numerisanim WCF hologramom. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu. Mace se mogu izlagati na svim međunarodnim izložbama (WCF, FIFe, TICA) i prodavati za dalji odgoj bez prepreka i dodatnih troškova.

Prijava i registracije

Sphynx Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem maca u WCF sistemu preko Kluba Le PETit   prvo se upoznajte sa Pravilnikom, a zatim kontaktirajte Klub. O prijemu se odlučuje glasanjem:

2a. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu, potrebno je da imate međunarodno registrovano ime odgajivačnice. Smislite tri originalna imena za odgajivačnicu a WCF će izabrati najbolji predlog:

2b. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati i u WCF pod istim imenom:

3. Registracija odgojnih mačaka u Klubu

Uz prijavu dostavite rodovnike svih odgojnih mačaka u odgajivačnici.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA…); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF…); rodovnici nezavisnih klubova ako ih je potpisao ili sertifikovao WCC sudija.

Usluge za registrovane odgajivače

WCF rodovnik

4. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja prethodno registrovana u Klubu i WCF. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti i kasnije. Ako niste sigurni u boje mačića, molimo dostavite fotogrfije:

5. Izdavanje WCF rodovnika sa hologramom

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrde boje i šare mačića:

6. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem:

LP-Transfer-and-Temporary-Pedigree

7. Sertifikat o poreklu mačke

Sertifikat o poreklu mačke (privremeni rodovnik) je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao privremeni vlasnik rasne mačke, i da će mu puni WCF rodovnik biti predat kada ispuni uslove iz prodajnog ugovora:

8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo:

LP-Title-and-Best-Cattery

9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o šampionskoj tituli ili plasmanu u godišnjem takmičenju osvojenom u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

10. Prijava za Le PETit Best Cattery takmičenje 

Le PETit Best Cattery je takmičenje odgajivača mačaka registrovanih pri WCF – World Cat Federation i Klubu Le PETit. Nagrada se dodeljuje jednom godišnje na osnovu rezultata na zvaničnim WCF takmičenjima mačaka. 

Rezultati se dobijaju zbrajanjem poena svih mačaka iz odgajivačnice, a koje su tokom godine učestvovale na WCF izložbama. Sistem bodovanja kao i rezultati po zemljama, rasama i mačkama su dostupni na zvaničnom WCF sajtu: