World Cat Federation banner

LePetIt Cat Club logo

Klub odgajivača mačaka Le PETit WCF

Klub Le PETit okuplja ambiciozne hobi odgajivače mačaka iz Srbije, okruženja (BH, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija), Grčke, Francuske, Nemačke i drugih evropskih zemalja. Od 2013. Klub radi u okviru World Cat Federation. WCF je najveća međunarodna federacija felinologa i ljubitelja mačaka, sa sedištem u Nemačkoj.

Klub Le PETit je punopravni član World Cat Federation. Klub je ovlašćen da posreduje prilikom međunarodne registracije odgajivačnica mačaka u WCF. Klub je ovlašćen za izdavanje WCF rodovnika i drugih WCF dokumenata.

Klub Le PETit pruža pomoć odgajivačima pri nabavci, izlaganju i prodaji rasnih maca. Klub redovno organizuje ocenjivanja i takmičenja mačaka po WCF pravilima. Posvećeni hobi odgajivači rasnih mačaka su dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Klub Le PETit vodi Svetlana Lalović, međunarodni WCF sudija za sve rase mačaka i član Sudijske komisije WCF. Na fotografiji: Svetlana, WCH Rextasy Zlatko Aneliz Hakman, predsednica WCF.

WCF – World Cat Federation eV

World Cat Federation je najveća međunarodna federacija felinologa i ljubitelja mačaka. Sedište WCF je u Nemačkoj. Osnivač i predsednica WCF je gospođa Aneliza Hakman iz Esena. WCF trenutno okuplja 280 organizacija i klubova iz celog sveta.

WCF je u Parlamentu Evrope u Strazburu ovlašćen za učešće u procesima procene, predlaganja i donošenja zakonskih akata vezanih za zaštitu i dobrobit životinja. WCF donosi standarde za rasne mačke, školuje sudije za ocenjivanje i organizuje izložbe mačaka.

WCF omogućava odgajivačima rasnih mačaka da preko ovlašćenih klubova registruju odgajivačnice i vade WCF rodovnike. WCF rodovnici su zaštićeni numerisanim hologramom i imaju 4 generacije predaka. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu.

WCF organizuje oko 750 izložbi godišnje, što je dva puta više od FIFe, 3-4 puta više od TICA i 5-6 puta više od CFA (A. Elian, 02.2019)

Federacija WCF je jedna od osnivača WCC – World Cat Congress:

Dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Foto: Mythologica WCF i Silvija Pampalona

Klub Le PETit okuplja odgovorne odgajivače, aktiviste i posvećene ljubitelje mačaka. Klub sarađuje sa javnim institucijama i društveno odgovornim kompanijama. Klub redovno organizuje Mrnjau vikende, Mrnjau tribine, Mrnjau Fest i druge akcije posvećene dobrobiti životinja i edukaciji javnosti. 

Klub Le PETit pruža pomoć odgajivačima pri nabavci, izlaganju i prodaji rasnih maca. Klub redovno organizuje ocenjivanja i takmičenja mačaka po WCF pravilima. Posvećeni hobi odgajivači rasnih mačaka su dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Klub radi na osnovu Pravilnika, pravila World Cat Federation i lokalnih zakona o dobrobiti životinja:

Foto: Mythologica WCF i Silvija Pampalona

Iskusni odgajivači, dobrodošli u WCF!

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati i u WCF pod istim imenom. Molimo prvo kontaktirajte Klub Le PETit na lepetit.rs@gmail.com i predstavite se. Zatim popunite sledeće prijave:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF – pravo na korišćenje usluga WCF kluba,

2: Prenos imena odgajivačnice u WCF – međunarodna registracija odgajivačnice u WCF pod istim imenom, važi 20 godina,

3: Registracija odgojnih mačaka u Klubu – sve odgojne mačke u odgajivačnici moraju imati nesumnjivo ispravan rodovnik i moraju biti prijavljene u Klubu.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA…); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF…); rodovnici nezavisnih klubova ako su potpisani ili sertifikovani od WCC sudije.

Registracija traje oko 20 dana. Nakon registracije odgajivač može da prijavljuje legla, uzima WCF rodovnike i koristi sve druge usluge WCF i Kluba Le PETit.

FIFe mačke zadržavaju i prenose u WCF sve titule osvojene u FIFe sitemu.

Obrasci za prijave i zahteve su na stranici Usluge za odgajivače mačaka.

Kako krenuti sa gajenjem maca u WCF sistemu?

Foto: Mythologica WCF i Silvija Pampalona

Ako razmišljate o gajenju maca u WCF sistemu potrebno je nabaviti ili rezervisati najmanje dve odgojne mačke. Zatim kontaktirajte Klub Le PETit na lepetit.rs@gmail.com i predstavite se:

1. navedite puno ime, adresu i kontakte, zatim godište, porodičnu situaciju, profesiju i drugo što može pomoći da vas bolje upoznamo,

2. navedite prethodno iskustvo sa mačkama, vaše razloge za gajenje rasnih mačaka, razloge za izbor rase, navedite koje osobine, boje i šare ćete razvijati, i opišite uslove u kojima će mačke živeti,

3. navedite svog mentora – iskusnog WCF odgajivača koji će vas preporučiti i koji će vam pomoći da krenete sa odgojem mačaka,

4. navedite WCF izložbe na kojima ste učestvovali ili ih posetili,

5. dostavite rodovnike mačaka ili roditelja mačaka koje ste nabavili ili rezervisali.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA…); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF…); rodovnici nezavisnih klubova ako ih je potpisao ili sertifikovao WCC sudija.

O prijemu se odlučuje glasanjem.

Usluge i pogodnosti za registrovane odgajivače

Foto: Mythologica WCF i Silvija Pampalona

Međunarodni WCF dokumenti:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice,

 • WCF rodovnici sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • dokumenti o transferu vlasništva nakon prodaje mace,

 • sertifikati o osvojenim WCF titulama.

On-line usluge:

 • elektronski zahtevi za sve usluge Kluba,

 • on-line izvod dugovanja,

 • on-line prijave za sve WCF izložbe,

 • pomoć oko odgoja, nege i vaspitanja mačaka preko Le PETit chat grupe.

Pomoć oko prodaje ili kupovine maca:

 • slobodno oglašavanje dostupnih maca na Fejsbuk grupi Le PETit dostupne rasne mace,

 • oglašavanje dostupnih maca na sajtu i oglasima Kluba,

 • oglašavanje dostupnih maca u drugim WCF klubovima,

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • pomoć oko prodaje, uvoza ili izvoza mačaka.

Popusti za odgajivače:

 • značajni popusti na veterinarske usluge (vakcinacija, čipovanje, FIV / FeLV testovi, juvenalna sterilizacija i kastracija sa inhalacionom anestezijom) u ambulanti Pet Land,

 • popusti i dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Premium Pet,

 • popusti na Trixie opremu za mace iz programa kompanije Happy Dog,

 • popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorija VetLab u Beogradu i AnimaLabs u Zagrebu.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

WCF odgajivači imaju prednost prilikom prijave maca za Mrnjau Fest.