Foto Vanya Kotarova / Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - VESTI


Odgajivačnice - Rase - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe - Mrnjau Fest

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

Sfinks Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Ako želite da odgovorno gajite rasne mace u WCF sistemu možete se prijaviti i potom koristiti usluge Kluba Le PETit:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice preko WCF,

 • izdavanje međunarodnih WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • izdavanje dokumenta o transferu vlasništva nakon prodaje mace.

Pogodnosti za prijavljene odgajivače:

 • non-stop pomoć oko tumačenja felinoloških i WCF pravila preko Le PETit chat grupe,

 • pravna pomoć oko uvoza ili izvoza maca,

 • značajni popusti i besplatna dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Plus Plus,

 • značajni popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorije AnimaLabs,

 • elektronski obrasci za sve usluge i on-line izvod dugovanja.

Pomoć oko kupovine ili prodaje maca:

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • oglašavanje dostupnih mačaka u drugim WCF klubovima,

 • oglašavanje maca na sajtu, Fejsbuk grupi i oglasima Kluba.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

Uslovi: poštovanje Pravilnika Kluba, izmirena dugovanja. Naknada za prijavu iznosi 20 eur za kalendarsku godinu (jan-dec):

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac)


Registracija imena odgajivačnice u WCF

Registracija imena odgajivačnice

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu potrebno je da imate međunarodno registrovanu odgajivačnicu.

2. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem rasnih maca, potrebno je da registrujete novo ime odgajivačnce u WCF - World Cat Federation. Izaberite tri predloga za ime odgajivačnice prema sledećem uputstvu:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (uputstvo)

  Rules for registration of cattery names (rulebook)

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena registracije novog imena odgajivačnice je 50 eur, jednokratno:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

3. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se dodatno registrovati i u WCF pod istim imenom.

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena prenosa imena odgajivačnice je 25 eur, jednokratno:

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


4. Prenos rodovnika mačke u WCF

Mačići mogu da dobiju WCF rodovnik ako majka ima WCF rodovnik a otac međunarodni (WCF, FIFe, TICA...) Ako to nije slučaj, potrebno je uraditi prenos (prepis) jednog ili oba rodovnika u WCF.

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, nesumnjivo ispravan polazni rodovnik. Cena prenosa i izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom je 16 eur:

  Prenos rodovnika mačke u WCF (on-line obrazac)


Prijava legla i WCF rodovnici (pedigrei)

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u svakoj WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

5. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, majka mora da ima WCF rodovnik a otac međunarodni (WCF, FIFe, TICA...). Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti kasnije. Cena za prijavu legla je 8 eur po mačetu:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

6. Izdavanje WCF rodovnika

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrdi boja i šara mačeta. Cena za WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur po mački:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


7. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem.

Uslov: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za ponovno izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke.

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za transfer dokument je 4 eur:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)


9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o osvojenoj WCF tituli

Potvrda o šampionskoj tituli osvojenoj u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za izdavanje potvrde je 8 eur:

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Uplata za usluge Kluba (uplatnica)

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Le PETit Ugovor o prodaji rasne mačke

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)


Sledeće: WCF izložbe mačaka

Klub Le PETit WCF je predstavnik WCF - World Cat Federation za Srbiju i okolne zemlje. Klub organizuje izložbe i pruža pomoć pri izlaganju maca na WCF izložbama:

  Informacije o WCF izložbama mačaka...


Kontakt

  063-20-21-21

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite se!

  Le PETit Mrnjau grupa

YouTube  Le PETit on YouTube

© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065