Britanska kratkodlaka mačka - Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

Klub Le PETit je punopravni član World Cat Federation. Klub je ovlašćen da posreduje prilikom međunarodne registracije odgajivačnica mačaka u WCF. Klub je ovlašćen za izdavanje WCF rodovnika i drugih WCF dokumenata.

WCF rodovnici su sertifikovani međunarodni rodovnici. Rodovnici imaju WCF znak u zaglavlju, zaštićeni su rednim brojem i numerisanim WCF hologramom. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu. Mace se mogu izlagati na svim međunarodnim izložbama (WCF, FIFe, TICA) i prodavati za dalji odgoj bez prepreka i dodatnih troškova.


Prijava i registracije

Sfinks Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem maca u WCF sistemu preko Kluba Le PETit   prvo se upoznajte sa Pravilnikom, a zatim kontaktirajte Klub. O prijemu se odlučuje glasanjem:

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac) 🔒


Registracija imena odgajivačnice

2a. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu, potrebno je da imate međunarodno registrovano ime odgajivačnice. Smislite tri originalna imena za odgajivačnicu a WCF će izabrati najbolji predlog:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

2b. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati i u WCF pod istim imenom:

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


3. Registracija odgojne mačke u Klubu

Uz prijavu dostavite rodovnike svih odgojnih mačaka u odgajivačnici.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA...); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF...); rodovnici nezavisnih klubova ako su potpisani/sertifikovani od WCC sudije.

  Registracija odgojne mačke u Klubu (on-line obrazac)


Usluge za registrovane odgajivače

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u Le PETit WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

4. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja prethodno registrovana u Klubu i WCF. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti i kasnije. Ako niste sigurni u boje mačića, molimo dostavite fotogrfije:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

5. Izdavanje WCF rodovnika sa hologramom

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrde boje i šare mačića:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

6. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

Transfer vlasništva i Sertifikat o poreklu mačke

7. Sertifikat o poreklu mačke

Sertifikat o poreklu mačke (privremeni rodovnik) je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao privremeni vlasnik rasne mačke, i da će mu puni WCF rodovnik biti predat kada ispuni uslove iz prodajnog ugovora:

  Sertifikat o poreklu mačke (on-line obrazac)

8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)

Potvrda o osvojenoj WCF tituli i Best Cattery

9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o šampionskoj tituli ili plasmanu u godišnjem takmičenju osvojenom u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)

10. Prijava za Le PETit Best Cattery takmičenje 

Le PETit Best Cattery je takmičenje odgajivača mačaka registrovanih pri WCF - World Cat Federation i Klubu Le PETit. Nagrada se dodeljuje jednom godišnje na osnovu rezultata na zvaničnim WCF takmičenjima mačaka. 

Rezultati se dobijaju zbrajanjem poena svih mačaka iz odgajivačnice, a koje su tokom godine učestvovale na WCF izložbama. Sistem bodovanja kao i rezultati po zemljama, rasama i mačkama su dostupni na zvaničnom WCF sajtu:

  WCF Best Cat Point System (sistem bodovanja)

  WCF Best Cat (rezultati po zemljama, rasama i mačakama)

  Prijava za Le PETit Best Cat takmičenje (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Preporučeni veterinari za rasne mačke (Srbija)

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  WCF EMS Codes (breeds, colours and characteristics)

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)

  Uplata za usluge Kluba (model uplatnice)


Dokumenti za registrovane odgajivače 🔒

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  Usluge za odgajivače mačaka ()


Sledeće: WCF izložbe mačaka...


Kontakti Kluba Le PETit:

  063-20-21-21 

  lepetit.rs@gmail.com

Pratite nas:

  Le PETit WCF on Facebook

YouTube  Le PETit WCF on YouTube


© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 150000002502105923