Britanska kratkodlaka mačka - Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

World Cat Federation je međunarodni savez felinoloških klubova. Odgajivač koji želi da gaji mačke u WCF sistemu treba da izabere ovlašćeni WCF klub. Lista klubova je ovde:

  Full members of WCF (punopravni klubovi po zemljama)

Klub Le PETit je punopravni član WCF i ovlašćen je za izdavanje sertifikovanih međunarodnih rodovnika za rasne mačke.


Prijava i registracije

Sfinks Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem maca u WCF sistemu preko Kluba Le PETit   prvo se upoznajte sa Pravilnikom, a zatim kontaktirajte Klub. O prijemu se odlučuje glasanjem:

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac) 🔒


Registracija imena odgajivačnice

2a. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu, potrebno je da imate međunarodno registrovano ime odgajivačnice. Smislite tri originalna imena za odgajivačnicu a WCF će izabrati najbolji predlog:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

2b. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati i u WCF pod istim imenom:

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


3. Registracija odgojne mačke u Klubu

Uz prijavu dostavite rodovnike svih odgojnih mačaka u odgajivačnici.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA...); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF...); rodovnici nezavisnih klubova ako su potpisani/sertifikovani od WCC sudije.

  Registracija odgojne mačke u Klubu (on-line obrazac)


Usluge za registrovane odgajivače

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u Le PETit WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

4. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja prethodno registrovana u Klubu i WCF. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti i kasnije. Ako niste sigurni u boje mačića, molimo dostavite fotogrfije:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

5. Izdavanje WCF rodovnika sa hologramom

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrde boje i šare mačića:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

6. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

Transfer vlasništva i Sertifikat o poreklu mačke

7. Sertifikat o poreklu mačke

Sertifikat o poreklu mačke (privremeni rodovnik) je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao privremeni vlasnik rasne mačke, i da će mu puni WCF rodovnik biti predat kada ispuni uslove iz prodajnog ugovora:

  Sertifikat o poreklu mačke (on-line obrazac)

8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)

Potvrda o osvojenoj WCF tituli i Best Cattery

9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o šampionskoj tituli ili plasmanu u godišnjem takmičenju osvojenom u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)

10. Prijava za Le PETit Best Cattery takmičenje 

Le PETit Best Cattery je takmičenje odgajivača mačaka registrovanih pri WCF - World Cat Federation i Klubu Le PETit. Nagrada se dodeljuje jednom godišnje na osnovu rezultata na zvaničnim WCF takmičenjima mačaka. 

Rezultati se dobijaju zbrajanjem poena svih mačaka iz odgajivačnice, a koje su tokom godine učestvovale na WCF izložbama. Sistem bodovanja kao i rezultati po zemljama, rasama i mačkama su dostupni na zvaničnom WCF sajtu:

  WCF Best Cat Point System (sistem bodovanja)

  WCF Best Cat (rezultati po zemljama, rasama i mačakama)

  Prijava za Le PETit Best Cat takmičenje (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Preporučeni veterinari za rasne mačke (Srbija)

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  WCF EMS Codes (breeds, colours and characteristics)

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)

  Uplata za usluge Kluba (model uplatnice)


Dokumenti za registrovane odgajivače 🔒

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  Usluge za odgajivače mačaka ()


Sledeće: WCF izložbe mačaka...


Kontakti Kluba Le PETit:

  063-20-21-21 

  lepetit.rs@gmail.com

Pratite nas:

  Le PETit WCF on Facebook

YouTube  Le PETit WCF on YouTube


© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065