Foto Vanya Kotarova / Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - VESTI


Odgajivačnice - Rase - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe - Mrnjau Fest

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

Sfinks Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Klub Le PETit WCF je punopravni član World Cat Federation i ovlaščen je za izdavanje međunarodno priznatih WCF dokumenata:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice,

 • izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • izdavanje dokumenata o transferu vlasništva nakon prodaje mace,

 • izdavanje sertifikata o osvojenim WCF titulama.

On-line usluge za prijavljene odgajivače:

 • elektronski obrasci za sve usluge i on-line izvod dugovanja,

 • non-stop pomoć oko odgoja, nege i vaspitanja mačaka preko Le PETit chat grupe.

Pogodnosti za prijavljene odgajivače:

 • značajni popusti na veterinarske usluge (vakcinacija, čipovanje, FIV / FeLV testovi, juvenalna sterilizacija i kastracija sa inhalacionom anestezijom) u ambulanti Pet Land,

 • popusti i dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Plus Plus,

 • popusti na Trixie opremu za mace iz programa kompanije Puppy Win,

 • popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorije AnimaLabs.

Pomoć oko kupovine ili prodaje maca:

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • pravna pomoć oko prodaje, uvoza ili izvoza mačaka.

 • oglašavanje dostupnih maca na sajtu i oglasima Kluba,

 • slobodno oglašavanje dostupnih maca na Fejsbuk grupi Le PETit Mrnjau grupa i prodajnoj grupi Le PETit dostupne rasne mace,

 • oglašavanje dostupnih maca u drugim WCF klubovima.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

Uslovi: poštovanje Pravilnika Kluba, izmirena dugovanja. Naknada za prijavu iznosi 20 eur za kalendarsku godinu (jan-dec):

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac)


Registracija imena odgajivačnice u WCF

Registracija imena odgajivačnice

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu potrebno je da imate međunarodno registrovanu odgajivačnicu.

2. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem rasnih maca, potrebno je da registrujete novo ime odgajivačnce u WCF - World Cat Federation. Izaberite tri predloga za ime odgajivačnice prema sledećem uputstvu:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (uputstvo)

  Rules for registration of cattery names (rulebook)

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena registracije novog imena odgajivačnice je 50 eur, jednokratno:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

3. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se dodatno registrovati i u WCF pod istim imenom.

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena prenosa imena odgajivačnice je 25 eur, jednokratno:

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


4. Prenos rodovnika mačke u WCF

Mačići mogu da dobiju WCF rodovnik ako oba roditelja imaju WCF rodovnik. Ako nemaju, potrebno je uraditi prenos (proveru i prepis) jednog ili oba rodovnika u WCF.

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, nesumnjivo ispravan originalni (polazni) rodovnik. Cena prenosa i izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom je 20 eur:

  Prenos rodovnika mačke u WCF (on-line obrazac)


Prijava legla i WCF rodovnici (pedigrei)

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u Le PETit WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

5. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja moraju da imaju WCF rodovnik. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti kasnije. Cena za prijavu legla je 8 eur po mačetu:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

6. Izdavanje WCF rodovnika

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrdi boja i šara mačeta. Cena za WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur po mački:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


7. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem.

Uslov: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za ponovno izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo.

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za transfer dokument je 4 eur:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)


9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o osvojenoj WCF tituli

Potvrda o šampionskoj tituli osvojenoj u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za izdavanje potvrde je 8 eur:

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Uplata za usluge Kluba (primer uplatnice)

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Le PETit Ugovor o prodaji rasne mačke

  Le PETit Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)


Sledeće: WCF izložbe mačaka

Klub Le PETit WCF je predstavnik WCF - World Cat Federation za Srbiju i okolne zemlje. Klub organizuje izložbe i pruža pomoć pri izlaganju maca na WCF izložbama:

  Informacije o WCF izložbama mačaka...


Kontakt

  063-20-21-21

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite se!

  Le PETit Mrnjau grupa

YouTube  Le PETit on YouTube

© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065