Britanska kratkodlaka mačka - Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

Sfinks Felicity

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Odgajivači prijavljeni u Klubu Le PETit WCF imaju pravo na sledeće usluge i pogodnosti:

Međunarodni WCF dokumenti:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice,

 • WCF rodovnici sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • dokumenti o transferu vlasništva nakon prodaje mace,

 • sertifikati o osvojenim WCF titulama.

On-line usluge:

 • elektronski zahtevi za sve usluge Kluba,

 • on-line izvod dugovanja,

 • on-line prijave za sve WCF izložbe,

 • non-stop pomoć oko odgoja, nege i vaspitanja mačaka preko Le PETit chat grupe.

Pomoć oko prodaje ili kupovine maca:

 • slobodno oglašavanje dostupnih maca na Fejsbuk grupi Le PETit Mrnjau grupa i prodajnoj grupi Le PETit dostupne rasne mace,

 • oglašavanje dostupnih maca na sajtu i oglasima Kluba,

 • oglašavanje dostupnih maca u drugim WCF klubovima,

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • pravna pomoć oko prodaje, uvoza ili izvoza mačaka.

Popusti za odgajivače:

 • značajni popusti na veterinarske usluge (vakcinacija, čipovanje, FIV / FeLV testovi, juvenalna sterilizacija i kastracija sa inhalacionom anestezijom) u ambulanti Pet Land,

 • popusti i dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Plus Plus,

 • popusti na Trixie opremu za mace iz programa kompanije Puppy Win,

 • popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorije AnimaLabs.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

WCF odgajivači imaju prednost prilikom prijave maca za Mrnjau Fest.

Uslovi: poštovanje Pravilnika Kluba, izmirena dugovanja. Naknada za prijavu iznosi 20 eur za kalendarsku godinu (jan-dec):

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac)


Registracija imena odgajivačnice u WCF

Registracija imena odgajivačnice

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu potrebno je da imate međunarodno registrovanu odgajivačnicu.

2. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da krenete sa gajenjem rasnih maca, potrebno je da registrujete novo ime odgajivačnce u World Cat Federation. Izaberite tri predloga za ime odgajivačnice prema sledećem uputstvu:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (uputstvo)

  Rules for registration of cattery names (rulebook)

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena registracije novog imena odgajivačnice je 50 eur, jednokratno:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

3. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se dodatno registrovati i u WCF pod istim imenom.

Uslovi: prijava za korišćenje usluga Kluba. Cena prenosa imena odgajivačnice je 25 eur, jednokratno:

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


4. Prenos rodovnika mačke u WCF

Mačići mogu da dobiju WCF rodovnik samo ako oba roditelja imaju WCF rodovnik. Ako nemaju, potrebno je uraditi prenos (proveru i prepis) jednog ili oba rodovnika u WCF.

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, nesumnjivo ispravan originalni (polazni) rodovnik. Cena prenosa i izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom je 20 eur:

  Prenos rodovnika mačke u WCF (on-line obrazac)


Prijava legla i WCF rodovnici (pedigrei)

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u Le PETit WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

5. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja moraju da imaju WCF rodovnik. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti kasnije. Cena za prijavu legla je 8 eur po mačetu:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

6. Izdavanje WCF rodovnika

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrdi boja i šara mačeta. Cena za WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur po mački:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


7. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem.

Uslov: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za ponovno izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)


8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo.

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za transfer dokument je 4 eur:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)


9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o osvojenoj WCF tituli

Potvrda o šampionskoj tituli osvojenoj u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

Uslovi: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF. Cena za izdavanje potvrde je 8 eur:

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Uplata za usluge Kluba (model uplatnice)

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Le PETit Ugovor o prodaji rasne mačke

  Le PETit Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  WCF EMS Codes (for breeds, colours and characteristics)

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)


Sledeće: WCF izložbe mačaka...


Kontakt

  063-20-21-21

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite se!

  Le PETit Mrnjau grupa

YouTube  Le PETit on YouTube

© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065