Bengalac Praslin Baileys - Bengalheaven WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Klub odgajivača mačaka Le PETit WCF

World Cat Federation je najveći međunarodni savez felinoloških klubova. Klub Le PETit je član WCF od 2013. godine. Klub okuplja ambiciozne odgajivače iz okruženja, Grčke, Francuske, Nemačke i drugih zemalja.

Le PETit je jedini punopravni WCF klub na prostoru bivše Jugoslavije (BH, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Srbija). Klub neposredno registruje WCF odgajivačnice mačaka i izdaje međunarodne WCF rodovnike (pedigre). Klub pruža pomoć odgajivačima pri nabavci, izlaganju i prodaji rasnih maca. Klub redovno organizuje takmičenje mačaka Mrnjau Fest. Posvećeni hobi odgajivači rasnih mačaka su dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Svetlana Lalović i Aneliz Hakman

Klub Le PETit vodi Svetlana Lalović, WCF SH/SOSH/HL sudija i Asistent prdsednice WCF. Na fotografiji: Svetlana, WCH Rextasy Zlatko i Aneliz Hakman, predsednica WCF.

 Svetlana Lalović, prvi međunarodni mačji sudija iz Srbije...


WCF - World Cat Federation eV

World Cat Federation je međunarodna federacija felinologa i ljubitelja mačaka sa sedištem u Nemačkoj. WCF trenutno okuplja 280 organizacija i klubova iz celog sveta (8/2019). Osnivač i predsednica WCF je gospođa Aneliza Hakman iz Esena.

WCF je u Parlamentu Evrope u Strazburu ovlašćen za učešće u procesima procene, predlaganja i donošenja zakonskih akata vezanih za zaštitu i dobrobit životinja. WCF donosi standarde za rasne mačke, školuje sudije za ocenjivanje i organizuje izložbe mačaka. WCF omogućava odgajivačima rasnih mačaka da preko ovlašćenih klubova registruju odgajivačnice i vade WCF rodovnike.

WCF rodovnici su zaštićeni numerisanim hologramom i imaju 4 generacije predaka. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu. Mace se mogu izlagati na svim međunarodnim izložbama (WCF, FIFe, TICA) i prodavati za dalji odgoj bez prepreka i dodatnih troškova.

WCF organizuje oko 750 izložbi godišnje, što je dva puta više od FIFe, 3-4 puta više od TICA i 5-6 puta više od CFA (A. Elian, 02.2019)

 WCF - World Cat Federation...

 Kratka biografija Aneliz Hakman, predsednice WCF...

Federacija WCF je jedna od osnivača WCC - World Cat Congress:

 WCC - World Cat Congress...

World Cat Congress


Klub Le PETit WCF

Dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Klub odgajivača mačaka Le PETit je punopravni klub sa pravom odlučivanja u WCF (Main club). Klub nepostredno registruje međunarodne WCF odgajivačnice, izdaje sertifikovane međunarodne WCF rodovnike sa numerisanim hologramom, transfer liste i druge dokumente. Rodovnici se izrađuju u roku od 7 dana i šalju poštom.

Klub Le PETit radi na osnovu Pravilnika, pravila WCF i lokalnih zakona o dobrobiti životinja:

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

 WCF Recommended Breeding and Registration Rules...

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)


Mythologica WCF

Uslovi za prelazak odgajivača u WCF sistem

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati i u WCF pod istim imenom. Molimo prvo kontaktirajte Klub Le PETit na lepetit.rs@gmail.com i predstavite se. Zatim popunite sledeće prijave:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF - pravo na korišćenje usluga WCF kluba,

2: Prenos imena odgajivačnice u WCF - međunarodna registracija odgajivačnice u WCF pod istim imenom, važi 20 godina,

3: Registracija odgojnih mačaka u Klubu - sve odgojne mačke u odgajivačnici moraju imati nesumnjivo ispravan rodovnik i moraju biti prijavljene u Klubu.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA...); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF...); rodovnici nezavisnih klubova ako su potpisani/sertifikovani od WCC sudije.

Registracija traje oko 20 dana. Nakon registracije odgajivač može da prijavljuje legla, uzima WCF rodovnike i koristi sve druge usluge WCF i Kluba Le PETit.

FIFe mačke zadržavaju i prenose u WCF sve titule osvojene u FIFe sitemu.

Obrasci za prijave i zahteve su na stranici Usluge za odgajivače mačaka.


Kako krenuti sa gajenjem maca u WCF sistemu

Ako razmišljate o gajenju maca u WCF sistemu molimo prvo kontaktirajte Klub Le PETit na lepetit.rs@gmail.com i predstavite se:

1. navedite puno ime, adresu i kontakte, zatim godište, porodičnu situaciju, profesiju i drugo što može pomoći da vas bolje upoznamo,

2. navedite prethodno iskustvo sa mačkama, vaše razloge za gajenje rasnih mačaka, razloge za izbor rase, navedite koje šare, boje i osobine ćete razvijati i opišite uslove u kojima će mačke živeti,

3. navedite svog mentora - iskusnog odgajivača koji će vas preporučiti i koji će vam pomoći da krenete sa odgojem mačaka,

4. dostavite rodovnike mačaka ili roditelja mačaka koje ste nabavili ili rezervisali.

Prihvataju se: WCC rodovnici (WCF, FIFe, TICA, CFA...); rodovnici nacionalnih organizacija (LOOF, GCCF...); rodovnici nezavisnih klubova ako su potpisani/sertifikovani od WCC sudije.

O prijemu se odlučuje glasanjem.


Sibnib WCF

Usluge i pogodnosti za registrovane odgajivače

Međunarodni WCF dokumenti:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice,

 • WCF rodovnici sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • dokumenti o transferu vlasništva nakon prodaje mace,

 • sertifikati o osvojenim WCF titulama.

On-line usluge:

 • elektronski zahtevi za sve usluge Kluba,

 • on-line izvod dugovanja,

 • on-line prijave za sve WCF izložbe,

 • pomoć oko odgoja, nege i vaspitanja mačaka preko Le PETit chat grupe.

Pomoć oko prodaje ili kupovine maca:

 • slobodno oglašavanje dostupnih maca na Fejsbuk grupi Le PETit Mrnjau grupa i prodajnoj grupi Le PETit dostupne rasne mace,

 • oglašavanje dostupnih maca na sajtu i oglasima Kluba,

 • oglašavanje dostupnih maca u drugim WCF klubovima,

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • pomoć oko prodaje, uvoza ili izvoza mačaka.

Popusti za odgajivače:

 • značajni popusti na veterinarske usluge (vakcinacija, čipovanje, FIV / FeLV testovi, juvenalna sterilizacija i kastracija sa inhalacionom anestezijom) u ambulanti Pet Land,

 • popusti i dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Plus Plus,

 • popusti na Trixie opremu za mace iz programa kompanije Happy Dog,

 • popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorija VetLab u Beogradu i AnimaLabs u Zagrebu.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

WCF odgajivači imaju prednost prilikom prijave maca za Mrnjau Fest.


Sledeće: Usluge za odgajivače mačaka...


Kontakti Kluba Le PETit:

  063-20-21-21 

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite nam se!

  Le PETit Mrnjau grupa  

YouTube  Le PETit on YouTube


© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065