Bengalac Dante

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - VESTI


Odgajivačnice - Rase - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe - Mrnjau Fest

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Klub odgajivača mačaka Le PETit WCF

Klub odgajivača rasnih mačaka Le PETit WCF RS-0287 predstavlja World Cat Federation u Srbiji i okolnim zemljama. Klub je punopravni član WCF, registruje odgajivačnice i izdaje međunarodno priznate WCF rodovnike i transfer dokumente. Klub organizuje WCF izložbe mačaka i pruža pomoć odgajivačima i kupcima pri nabavci, izlaganju i prodaji rasnih maca.

Le PETit je jedini klub u regionu (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina) koji neposredno izdaje međunarodne rodovnike za rasne mačke. Odgovorni odgajivači rasnih mačaka su dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Svetlana Lalović i Aneliz Hakman

Klub Le PETit vodi Svetlana Lalović, WCF SH sudija. Na fotografiji: Svetlana, Rextasy Zlatko i Aneliz Hakman, predsednica WCF.

 Svetlana Lalović, prvi međunarodni mačji sudija iz Srbije...


WCF - World Cat Federation eV

WCF je međunarodna federacija felinologa i ljubitelja mačaka sa sedištem u Nemačkoj. WCF okuplja više od 540 organizacija i klubova iz Evrope, SAD i sveta. Osnivač i predsednica WCF je gospođa Aneliza Hakman iz Esena.

WCF je u Parlamentu Evrope u Strazburu ovlašćen za učešće u procesima procene, predlaganja i donošenja zakonskih akata vezanih za zaštitu i dobrobit životinja. WCF donosi standarde za rasne mačke, školuje sudije za ocenjivanje i organizuje izložbe mačaka. WCF omogućava odgajivačima rasnih mačaka da preko ovlašćenih klubova registruju odgajivačnice i vade WCF rodovnike.

WCF rodovnici su zaštićeni numerisanim hologramom i imaju 4 generacije predaka. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu. Mace se mogu izlagati na svim međunarodnim izložbama (WCF, FIFe, TICA). Mace se mogu prodavati za dalji odgoj bez prepreka i dodatnih troškova:

 WCF - World Cat Federation...

 Kratka biografija Aneliz Hakman, predsednice WCF...

Federacije WCF, FIFe, CFA i GCCF su osnivači WCC - World Cat Congress:

 WCC - World Cat Congress...


Mythologica WCF

Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF 

Usluge Kluba Le PETit WCF mogu koristiti samo odgovorni odgajivači rasnih mačaka. Odgovorni odgajivači gaje rasne mačke na osnovu zakona o dobrobiti životinja RS iz 2009. i pravila koje su propisale felinološke organizacije. Svi imaju međunarodno registrovanu odgajivačnicu i sve uzgojne mačke imaju međunarodno priznate rodovnike. Mačići su im blagovremeno prijavljeni u matičnom klubu i vakcinisani, i prodaju ih uz WCF rodovnik i ugovor:

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Le PETit Ugovor o prodaji rasne mačke

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)

 WCF Recommended Breeding and Registration Rules...


Sibnib WCF

Kako gajiti mace u WCF sistemu

Ako želite da krenete sa odgovornim gajenjem rasnih maca procedura je sledeća:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF - pravo na korišćenje usluga WCF kluba (20 eur za kalendarsku godinu)

2: Registracija imena odgajivačnice u WCF - međunarodna registracija i zaštita novog imena (50 eur, jednokratno)

4: Prenos (prepis) rodovnika mačke u WCF - roditelji moraju da imaju WCF rodovnik, ili će se uraditi prenos rodovnika u WCF (20 eur za svaki prenos)

5: Prijava legla - ako su ispunjeni prethodni uslovi, odgajivač može da prijavi leglo (8 eur za svako mače)

6. WCF rodovnik (pedigre) - ako je leglo blagovremeno prijavljeno a boje i šare mačića su nesumnjive, odgajivač može da zatraži WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom (8 eur za svaki rodovnik)


Prelazak odgajivača u WCF sistem

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati u WCF pod istim imenom. Procedura je sledeća:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF - pravo na korišćenje usluga WCF kluba (20 eur za kalendarsku godinu)

3: Prenos imena odgajivačnice u WCF - međunarodna registracija odgajivačnice u WCF uz zadržavanje postojećeg imena (25 eur, jednokratno)

4: Prenos (prepis) rodovnika mačke u WCF - roditelji moraju da imaju WCF rodovnik, ili će dobiti WCF rodovnik sa hologramom (20 eur za svaki prenos)

5: Prijava legla - ako su ispunjeni prethodni uslovi, odgajivač može da prijavi leglo (8 eur za svako mače)

6. WCF rodovnik (pedigre) - ako je leglo blagovremeno prijavljeno a boje i šare mačića su nesumnjive, odgajivač može da zatraži WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom (8 eur za svaki rodovnik)


Sledeće: Usluge za odgajivače mačaka...

Ako želite da odgovorno gajite rasne mace u WCF sistemu možete se prijaviti i potom koristiti usluge Kluba Le PETit:

 Usluge za odgajivače mačaka...


Kontakt

  063-20-21-21

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite se!

  Le PETit Mrnjau grupa

YouTube  Le PETit on YouTube

© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065