Bengalac Praslin Baileys - Bengalheaven WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Klub odgajivača mačaka Le PETit WCF

World Cat Federation je međunarodni savez felinoloških klubova. Klub Le PETit je punopravni član WCF. Klub registruje odgajivačnice i izdaje međunarodne rodovnike i transfer dokumente. Klub pruža pomoć odgajivačima pri nabavci, izlaganju i prodaji rasnih maca. Klub redovno organizuje takmičenje mačaka Mrnjau Fest.

Le PETit je jedini klub u regionu (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija) ovlašćen za izdavanje sertifikovanih međunarodnih rodovnika za rasne mačke. Ambiciozni odgajivači rasnih mačaka su dobrodošli u Klub Le PETit WCF!

Svetlana Lalović i Aneliz Hakman

Klub Le PETit vodi Svetlana Lalović, WCF SH sudija. Na fotografiji: Svetlana, WCH Rextasy Zlatko i Aneliz Hakman, predsednica WCF.

 Svetlana Lalović, prvi međunarodni mačji sudija iz Srbije...


WCF - World Cat Federation eV

World Cat Federation je međunarodna federacija felinologa i ljubitelja mačaka sa sedištem u Nemačkoj. WCF okuplja više od 540 organizacija i klubova iz Evrope, SAD i sveta. Osnivač i predsednica WCF je gospođa Aneliza Hakman iz Esena.

WCF je u Parlamentu Evrope u Strazburu ovlašćen za učešće u procesima procene, predlaganja i donošenja zakonskih akata vezanih za zaštitu i dobrobit životinja. WCF donosi standarde za rasne mačke, školuje sudije za ocenjivanje i organizuje izložbe mačaka. WCF omogućava odgajivačima rasnih mačaka da preko ovlašćenih klubova registruju odgajivačnice i vade WCF rodovnike.

WCF rodovnici su zaštićeni numerisanim hologramom i imaju 4 generacije predaka. WCF rodovnici su prihvaćeni u celom svetu. Mace se mogu izlagati na svim međunarodnim izložbama (WCF, FIFe, TICA) i prodavati za dalji odgoj bez prepreka i dodatnih troškova:

 WCF - World Cat Federation...

 Kratka biografija Aneliz Hakman, predsednice WCF...

Federacija WCF je jedna od osnivača WCC - World Cat Congress:

 WCC - World Cat Congress...


Mythologica WCF

Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF 

Usluge Kluba Le PETit WCF mogu koristiti prijavljeni odgajivači sa međunarodno registrovanom WCF odgjivačnicom. Odgajivači gaje rasne mačke na osnovu pravilnika Kluba, WCF pravila o odgoju rasnih mačaka i lokalnih zakona o dobrobiti životinja. Sve uzgojne mačke imaju međunarodne WCF rodovnike. Mačići su im blagovremeno prijavljeni u Klubu i vakcinisani, i prodaju ih uz rodovnik i ugovor:

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

 WCF Recommended Breeding and Registration Rules...

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)


Sibnib WCF

Kako gajiti mace u WCF sistemu

Ako želite da krenete sa odgovornim gajenjem rasnih maca procedura je sledeća:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF - pravo na korišćenje usluga WCF kluba (20 eur za kalendarsku godinu)

2a: Registracija novog imena odgajivačnice u WCF - međunarodna registracija i zaštita novog imena (50 eur, jednokratno)

3: Registracija odgojnih mačaka u Klubu (registracija mačke sa WCF rodovnikom je bez naknade, registracija mačke sa međunarodnim WCC rodovnikom je 20 eur, registracija mačke sa rodovnikom nezavisne organizacije ili kluba je 30 eur)

4: Prijava legla - kada se rode mačići, odgajivač prijavljuje leglo (8 eur za svako mače)

5: Izdavanje WCF rodovnika - ako je leglo blagovremeno prijavljeno a boje i šare mačića su nesumnjive, odgajivač može da zatraži WCF rodovnike sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom (8 eur za svaki rodovnik).

Obrasci za prijave i zahteve su na stranici Usluge za odgajivače mačaka.


Prelazak odgajivača u WCF sistem

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj organizaciji, možete se registrovati u WCF pod istim imenom i vaditi međunarodne WCF rodovnike. Procedura je sledeća:

1: Prijava za Klub Le PETit WCF - pravo na korišćenje usluga WCF kluba (20 eur za kalendarsku godinu)

2b: Prenos odgajivačnice u WCF - međunarodna registracija odgajivačnice u WCF uz zadržavanje postojećeg imena (25 eur, jednokratno)

3: Registracija odgojnih mačaka u Klubu (registracija mačke sa WCF rodovnikom je bez naknade, registracija mačke sa međunarodnim WCC rodovnikom je 20 eur, registracija mačke sa rodovnikom nezavisne organizacije ili kluba je 30 eur)

4: Prijava legla - kada se rode mačići, odgajivač prijavljuje leglo (8 eur za svako mače)

5: Izdavanje WCF rodovnika - ako je leglo blagovremeno prijavljeno a boje i šare mačića su nesumnjive, odgajivač može da zatraži WCF rodovnike sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom (8 eur za svaki rodovnik).

Obrasci za prijave i zahteve su na stranici Usluge za odgajivače mačaka.


Sledeće: Usluge za odgajivače mačaka...


Kontakti Kluba Le PETit:

  063-20-21-21 

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite nam se!

  Le PETit Mrnjau grupa  

YouTube  Le PETit on YouTube


© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065